A jubileumi év után. Hol és miben szorul megújulásra egyházunk – emlékévektől függetlenül?  

A jubileumi év után Hol és miben szorul megújulásra egyházunk – emlékévektől függetlenül? Fazakas Sándor „Amikor emléknapok és jubileumok ünneplésére kerül sor, az emlékezés többet mond a jelenről, mint az eredeti történelmi eseményről” – állapítja meg a neves történész, Udo di

Folyóiratok a tanszéki könyvtárban

Folyóiratok nyilvántartása Szociáletikai és Egyházszociológiai Tanszék / Szociáletikai Kutatóintézet 1) Communio Viatorum (CV) 1(1958/1); 4(1961); 5(1962/2–3); 6(1963)–7(1964); 8(1965/2–3); 9(1966/1–2); 50(2008/1) 2) Debreceni Szemle 2008/1–4 3) Diakonie 1995/1–2.5.6.; 1996/1.3.5–6; 1997; 1998/1–3. 4) Ethical theory and moral practice 1(1998/1)–6(2003) 5) Európai Tükör 10(2005/10–12); 11(2006); 12(2007/1–11); 13(2008);

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Doctor Honoris Causa címet adományoz dr. Fazakas Sándor egyetemi tanárnak

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Doctor Honoris Causa címet adományoz dr. Fazakas Sándor egyetemi tanárnak

Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának vezetője, valamint a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke a BBTE tiszteletbeli doktora lesz.A tiszteletbeli cím ünnepi átadására a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Központi Épületének, (M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1.)

Fazakas Sándor előadása Wittenbergben

Fazakas Sándor előadása Wittenbergben

a Német Protestáns Teológiai Fakultások Konferenciájának és a Tudományos Teológia Társaságának reformáció-jubileumi konferenciáján, 2017. október 10-én. A “Hit és teológia. Reformátori alapfelismerések és ökumenikus párbeszéd” című konferencián (Glaube und Theologie. Reformatorische Grundeinsichten in der ökumenischen Diskussion) Fazakas Sándor a magyar

Fazakas Sándor előadása Bécsben

Fazakas Sándor előadása Bécsben

az Evangelischer Bund 109. Nagygyűlésén. A Nagygyűlés témája a protestáns identitás kérdése volt, szekuláris környezetben. Ebben az összefüggésben az 1989/90-es rendszerváltás utáni változások magyar társadalmi és egyházi vonatkozásai iránt is érdeklődést mutattak a program szervezői. Fazakas Sándor a társadalmi változások