ERKÖLCS ÉS JOG II.

Erkölcs és jog II. – online szakmai konferencia Szakmai konferenciát tartottak 2020. november 3-án, 10 órakor a Kúria Dísztermében. A konferencián előadást tartott Dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. A járványhelyzetre való tekintettel az előadásokat

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Doctor Honoris Causa címet adományoz dr. Fazakas Sándor egyetemi tanárnak

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Doctor Honoris Causa címet adományoz dr. Fazakas Sándor egyetemi tanárnak

Dr. Fazakas Sándor tanszékvezető egyetemi tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának vezetője, valamint a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke a BBTE tiszteletbeli doktora lesz.A tiszteletbeli cím ünnepi átadására a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Központi Épületének, (M. Kogălniceanu/ Farkas utca 1.)

Fazakas Sándor előadása Wittenbergben

Fazakas Sándor előadása Wittenbergben

a Német Protestáns Teológiai Fakultások Konferenciájának és a Tudományos Teológia Társaságának reformáció-jubileumi konferenciáján, 2017. október 10-én. A “Hit és teológia. Reformátori alapfelismerések és ökumenikus párbeszéd” című konferencián (Glaube und Theologie. Reformatorische Grundeinsichten in der ökumenischen Diskussion) Fazakas Sándor a magyar

Fazakas Sándor előadása Bécsben

Fazakas Sándor előadása Bécsben

az Evangelischer Bund 109. Nagygyűlésén. A Nagygyűlés témája a protestáns identitás kérdése volt, szekuláris környezetben. Ebben az összefüggésben az 1989/90-es rendszerváltás utáni változások magyar társadalmi és egyházi vonatkozásai iránt is érdeklődést mutattak a program szervezői. Fazakas Sándor a társadalmi változások