JÓZAN TÁRGYILAGOSSÁGGAL A KÖZÖS EURÓPÁÉRT

Protestáns etikusok állásfoglalása a 2019-es európai parlamenti választások kapcsán Az alábbi állásfoglalást a MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa) Szociáletikai Bizottságának tagjai teszik közzé az erkölcsi véleményformálás iránti elkötelezettségük jegyében. Mint egyházaink felelős tanítói, illetve teológiai tanárai valljuk: társadalometikai kérdésekben nem

EGYHÁZLÁTOGATÁS ÚJRAGONDOLVA

A Rajnai Egyház (EKiR) 2015-ben a Reformáció jubileumához közeledve Ökumenische Visite (ökomenikus vizitáció) címmel kezdeményezést hívott létre, amelynek célja, hogy külföldi partner egyházakból érkező egyházlátogatók végigjárták a legfontosabb munkaterületeknek otthont adó intézményeket, gyülekezeteket, s egyfajta feedback-ként fogalmazták meg szolidárisan de