a Német Protestáns Teológiai Fakultások Konferenciájának és a Tudományos Teológia Társaságának reformáció-jubileumi konferenciáján, 2017. október 10-én.

A „Hit és teológia. Reformátori alapfelismerések és ökumenikus párbeszéd” című konferencián (Glaube und Theologie. Reformatorische Grundeinsichten in der ökumenischen Diskussion) Fazakas Sándor a magyar protestantizmus kibontakozásának történelmi sajátosságairól és kontextuális meghatározottságáról tartott előadást, különös tekintettel az egyházi önértelmezés fejlődésére, egykori és mai adottságaira a magyar és a közép európai társadalmi tapasztalatok összefüggéseiben (Kirche zwischen Kontextualisierung und Komplexität reformatorischer Selbstwahrnehmung in Ungarn).

Lásd: http://www.wgth.de/index.php/23-aktuelles/54-10-12-oktober-glaube-und-theologie-evangelisch-theologischer-fakultaetentag

Fazakas Sándor előadása Wittenbergben