„Elszenvedni a bűnt. Az egyház és az egyház bűne” – Nemzetközi és ökumenikus kutatási projekt

A projekt célja: Monográfia

Tematika: A kutatócsoport tagjai arra a kérdésre keresik a választ, hogy lehet-e beszélni az egyház bűnéről, mint a közösség vétkeiről történelmi és társadalmi összefüggésekben? A megállapítás, hogy az egyház nemcsak tagjai által érintett a bűn valóságában, hanem mint egyház, mint kollektív erkölcsi és cselekvő szubjektum bizonyos döntésekben vétkes lehet, vitatott a teológiában és az egyháztörténetben. Viszont ennek a kérdésnek tisztázása nélkül a megbékélésről és kiengesztelésről való üzenet is hiteltelenné válik. Pedig a megbékélésnek éppúgy alanya kellene, hogy legyen az (egész)egyház, mint a bűnösszefüggésekben való érintettségben.

A kutatócsoport a középkori bűnbánati hagyomány − contritio, confessio, satisfactio/megbánás, megvallás, elégtétel – lépései által kívánja feldolgozni a témát, amelynek eredménye egy közös monográfia, ökumenikus teológiai jelleggel. A kutatómunka intenzitását és elmélyítését a félévenkénti „workshop”-ok biztosítják, más-más helyszínen, amelynek eredményei szintén publikálásra kerülnek. A kutatócsoport tagjai német, svájci, amerikai és magyar (protestáns és római katolikus) teológusok, illetve teológiai tanárok.

Időintervallum: 2015−2018 (36 hónap)

Támogató: Deutsche Forschungsgemeinschaft (http://www.dfg.de/index.jsp)

Kapcsolat: http://www.sankt-georgen.de/forschung/dfg-forschungsnetzwerk-schuld-ertragen/

„SCHULD ERTRAGEN. DIE KIRCHE UND IHRE SCHULD“