A projekt eredménye:

M. Hofheinz – R. J. Meyer zu Hörste-Bührer − Fr. v. Oorschot (Hg.): Reformiertes Bekennen heute. Bekenntnistexte der Gegenwart von Belhar bis Kappel, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 2015. ISBN 978-3-7887-2971-4

Tematika: Református értelmezés szerint a hit megvallása soha sem lehet lezárt folyamat. Az egyház hitvallását nem lehet egyszer s mindenkorra rögzíteni. Időnként szükség van arra, hogy az egyház közössége hiteles módon adjon számot a hit és a reménység irányáról, ahogyan Barth Károly mondta: „mi, itt, most – megvalljuk!…”

1980 óta református gyülekezetek és egyházak világszerte szükségét érezték annak, hogy újabb hitvallásokat vagy hitvallás-jellegű nyilatkozatokat fogalmazzanak meg. Ez a kötet dokumentálja és német nyelven hozzáférhetővé teszi ezeket a szövegeket Afrikától kezdve, Indonézián, Észak- és Dél-Amerikán át Európáig. Minden hitvallás-jellegű szöveg bevezetővel és értékelő magyarázattal kerül közlésre. A Református Világszövetség 1997-es Debreceni Nagygyűlésének Nyilatkozatát Fazakas Sándor mutatja be.

Időintervallum: 2014−2015

Támogatók: Evangelisch-reformierten Kirche (Leer), Lippischer Landeskirche, Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen, Reformiertes Bund, Reformierte Kirche Bern-Jura-Solothurn, Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich.

További linkek:

http://www.neukirchener-verlage.de/artikel/zeige/602.971/?PHPSESSID=7740d3e69fa90401234e94780bc08bb2
http://d-nb.info/1070545538/04
http://www.reformiert-info.de/14709-0-12-2.html
JELENKORI REFORMÁTUS HITVALLÁSOK ÉS HITVALLÁS-JELLEGŰ IRATOK ISMERTETÉSE BELHARTÓL KAPPELIG