A Heidelbergi Egyetem Nemzetközi Tudományos Fórumán 2014. november 13-16 között megtartott workshop keretében német és magyar rendszeres teológusok, etikusok, diakóniatudományi szakemberek a vallás és a civil társadalom kölcsönhatásait vizsgálták, különös tekintettel a reformátori egyházak társadalmi szerepvállalására és közéleti funkciójára. A FIIT  és a DRHE Szociáletikai Intézetének e közös rendezvénye egy hosszabb távú együttműködés és eszmecsere kezdetét jelzi e témakörben.

Bővebben itt.  

VALLÁS ÉS CIVILTÁRSADALOM MAGYARORSZÁGON ÉS NÉMETORSZÁGBAN